PHÒNG HÁT KARAOKE

Chúng tôi đã chuyển đổi ý tưởng và mục tiêu thành các dự án thành công.

  • Phòng Supper VIP 2

  • Phòng Supper VIP 1

  • Phòng Supper VIP 3

  • PHÒNG VIP TẠI QUẬN 7

  • PHÒNG CLUB QUẬN 7

  • PHÒNG VIP QUẬN 8

  • PHÒNG ÂM THANH CỦA MỸ 1

  • PHÒNG ÂM THANH CỦA MỸ 2

  • PHÒNG Z17

Xem tất cả