Phòng karaoke

  • Phòng Supper VIP 1

  • Phòng Supper VIP 2

  • Phòng Supper VIP 3

  • PHÒNG ÂM THANH CỦA MỸ 1

  • PHÒNG CLUB QUẬN 7

  • PHÒNG VIP TẠI QUẬN 7

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)

Gửi yêu cầu đặt dịch vụ